چرا از کاغذ استیریل برای تجهیزات پزشکی استفاده کنیم ؟

یکشنبه 31 شهریور 1398

کاغذ های استریل خیلی محبوبن چون عملکرد بالایی در استریلزه تجهیزات و ابزارهای پزشکی دارن که باعث جلوگیری از ورود هرگونه باکتری و آلودی میشن.