چقدر به فشار خون خود اهمیت می دهید؟

یکشنبه 31 شهریور 1398

فشار خون قلب را برای پمپاژ کردن و هدایت آن به سایر قسمت ها بدن وادار به حرکت می کند و خطرناک بودن این موضوع هم به همین دلیل است...