چاقی و عوارض آن

یکــی از بارزترین مشــکلات بهداشـــت عمومـــی جهـــان امـــروز چاقی است

علــت اصلــی اضافــه وزن و چاقــی، عــدم تعــادل بیــن کالری هــایی که دریافت می کند و کالری هــایی که مصرف میکند.(فعایت های روزانه و ورزش) . کاهـش فعالیـت فیزیکـی ناشـی از زندگی ،شغل های پشت میزی و بی تحرک  بیشـتر شـغلها ،تغییر سـبک حمل و نقـل و افزایش شهرنشـینی و از آن طرف مصـرف زیـاد غذاهـای پرکالـری و غذاهای فست فودی  منجـر بـه افزایـش ناسـالم وزن می شـود.

چاقی و تاثیرات مخرب آن در سلامت جسمی

یکشنبه 31 شهریور 1398

نویسنده : مریم زنگنه


عوارض چاقی از افزایـش خطـر مرگ زودرس گرفته تا بیماری های مزمن جدی که باعث کاهش کیفیت کلی زندگی می شود را دربر می گیرد. اضافه وزن و چاقی در مقایسه با کم وزنی مرگ و میر بیشتری در بر می گیرد . این موضوع تمام کشـورهای پردرآمد و بیشتر کشورهای با درآمد متوسط را شامل می شود. اضافه وزن و چاقی پنجمین عامل خطر مرگ و مر در دنیاست.

بیشتر بخوانید ...

پربازدیدترین ها

چاقی و تاثیرات مخرب آن در سلامت جسمی

2973 بازدید

یکشنبه 31 شهریور 1398

پربحث ترین ها

چاقی و تاثیرات مخرب آن در سلامت جسمی

2973 بازدید

یکشنبه 31 شهریور 1398