تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در پزشکی

شنبه 15 دی 1397

نویسنده : مریم زنگنه


مروزه فناوری اطلاعات در تمام زمینه ها رسوخ کرده است و چهره بسیاری از پدیده ها را دگرگون ساخته است. در زمینه پزشکی نیز استفاده از این فناوری در حال تبدیل شدن به یک نیاز است. پزشکی از راه دور در حقیقت یک مفهوم عام است که برای توصیف جنبه های متنوعی از مراقبت های پزشکی از راه دور بکار می رود. ایده اصلی پزشکی از راه دور انتقال اطلاعات از طریق سیگنال های الکتریکی و خودکار کردن خدمات بالینی و گرفتن مشاوره و ... توسط تجهیزات پزشکی الکترونیکی است. پزشکی از راه دور اصطلاحی جدید است که در استفاده از اطلاعات الکترونیک

بیشتر بخوانید ...

چگونه خطر انتقال عفونت از تجهیزات پزشکی را ارزیابی کنیم

شنبه 15 دی 1397

نویسنده : مریم زنگنه


طی دهه ی گذشته افزایش بروز و شیوع عفونت های بیمارستانی توجه زیادی برانگیخته است. در امریکا سالانه 7 / 1 میلیون موردعفونت بیمارستانی 99000 مرگ را به دنبال دارد. سطوح تجهیزات پزشکی همچون کاف فشارسنج، گوشی پزشکی، ماشینهمودیالیز و دستگاه های عکسبرداری با عوامل عفونی آلوده شده و انتقال این عوامل را تسریع و تسهیل نموده و موجب بروز وشیوع بیماری می گردند.

بیشتر بخوانید ...