مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

1,000,000 تومان
 
1398/12/15

صفحه 1 از 1 از میانِ 1 محصول.

آی چارت
آزمایش ها و ارزیابی هایی که چشم پزشکان برای سنجش بینایی استفاده می کنند، با استفاده از نمودار E chart یا Snellen انجام می شود.