مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

صفحه 1 از 1 از میانِ 3 محصول.

ساکشن ها
سـاکـشـن بـه مـعـنـی مکش یا جذب به وسیله مکیدن است. از این وسیله برای خارج کردن مایعات مترشحه در نتیجه شکاف ایجاد شده است.