مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

صفحه 1 از 1 از میانِ 1 محصول.

تشک برقی
تشک برقی تشکی است ، که در درون آن المنت های برقی برای تولید گرما قرارداده شده است و از آن برای گرم نمودن مدوام و یکنواخت نقطه ای بدن استفاده میشود