مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

محصولی پیدا نشد

ترازوی بزرگسال
تَرازو؛ که میزان یا وزن‌سنج و جرم‌سنج نیز خوانده می‌شود، ابزاری است که برای سنجش مقدار (سنگینی) اجسام از آن استفاده می‌شود