مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

صفحه 1 از 1 از میانِ 2 محصول.

شیر دوش های برقی
به منظور ادامه شیردهی پس از بازگشت به کار یا برای تغذیه دوقلوها) معمولاً شیردوش‌های برقی (یا باتری دار) را انتخاب می‌کنند. با اکثر شیردوش‌های برقی می‌توان هر دو سینه را در آن واحد دوشید.