افتر شیو
افتر شیو محصولی است که بعد از اصلاح بر روی پوست قرار می گیرد. به طور سنتی این یک مایع بر پایه الکل است، اما می تواند لوسیون، ژل یا حتی خمیر باشد.