ماساژور
ماساژورها انواع متفاوتی دارند که می توانند در منزل و برای کاهش دردهای عضلانی مورد استفاده قرار بگیرند.