تخت معاینه
برای استفاده در بیمارستان ها، کلینیک ها و مطب ها کاربرد دارد.این محصول قابلیت جمع شدن پایه ها برای حمل آسان تر را دارا است و از کیفیت مناسب وهمین طور قیمت مقرون به صرفه ای برخوردار است. اسکلت تخت بیمار از پروفیل 2.5 سانتی (25 میلی متر) ساخته شده است و رویه آن از جنس چرم مصنوعی مقاوم است.