کیسه ژله ای سرد و گرم 25*15
برای استفاده در دماهای پایین تر، مثلا برای کودک، می توان آن را بر روی رادیاتور خانگی قرار داد تا گرم شود.