پشتی طبی ویبره ای
ماساژ در 4 ناحیه: کمر، گردن ، پشت و نشیمن گاه 3 درجه قدرت قابل انتخاب 9 برنامه ماساژ انتخابی دارای 6 موتور ویبره حالت گرمایشی همراه با ماساژ و یا بدون استفاده از قابلیت ماساژ خاموشی خودکار پس از 15 دقیقه دارای ریموت کنترل شستشوی آسان سهولت در استفاده و جمع کردن مناسب جهت استفاده در محل کار و اتومبیل...