بالشت دور گردنی الیافی
این دور گردنی ساخته شده از الیاف مصنوعی انعطاف پذیری، نرمی و راحتی بالا در استفاده جهت جلوگیری از آرتروز و درد های گردنی ست