ایرینگ لاستیکی
دارای شیر مخصوص برای باد کردن آسان می باشد میزان ارتفاع ایرینگ را میتوانید به دلخواه تنظیم کنید