ترازوی عقربه ای
ترازوی مستحکم و ایمن جهت اندازه گیری وزن می باشد. مشخصه ترازوی عقربه ای سهولت در کاربرد آن است