باطری 2032
قابل استفاده در دستگاه های الکترونیکی با توان مصرفی کم مانند: ریموت های قابل استفاده در تجهیزات الکترونیکی ، صوتی و اندازه گیری