باطری سکه ای
باطری سکه‌ای از نظر ساختار شیمیایی در دسته باتری لیتیومی قرار می‌گیرند و ولتاژ این باتری‌ها برابر با ۳ ولت می‌باشد.