فشار سنج مچی
فشارسنج‌های دیجیتال به دو دسته‌ی مچی و بازویی تقسیم‌بندی می‌شوند. بازویی از فشارسنج‌های مچی دقیق‌تر، اما استفاده از فشارسنج‌های مچی راحت‌تر است