فشار سنج رومیزی
این نوع فشا سنج دارای 2 صفحه نمایش LCD بسیار خوانا و راحت می باشد