بخور سرد سه لیتری
این دستگاه با تکنولوژی نوسان ساز با امواج بالا، آب را به قسمت های کوچک یک تا پنج میکرون قسمت میکند و بعد از آن ، دمای خشک فضا را می گیرد